Gələcək burada!

Caspel SSO

Məlumatın elektron idarəsi
  • CASPEL ERP sisteminə aid olan və digər istınilən proqramların vahid giriş pəncərəsi;
  • İntranet;
  • Help Desk;
  • Fikir bankı;
  • Görüşlərin idarə edilməsi;

İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ

Professional həllər üçün bizi seçin!

ƏLAQƏ