Gələcək burada!

Caspel CRM

Müştəri əlaqələrinin idarəsi
  • Mərkəzləşdirilmış idarəetmənin təminatı
  • Müştəri ilə bağlı olan bütün biznes proseslərin standartlaşdırılması
  • Bütün müştəri məlumatlarının vahid verilənlər bazasında yerləşdirilməsi.

İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ

Professional həllər üçün bizi seçin!

ƏLAQƏ