Gələcək burada!

Caspel TMS

Tapşırıqların avtomatlaşdırılması
  • Fəaliyyət istiqamətindən asılı olmayaraq layihələrin idarə edilməsi
  • Alt mərhələlərin təyin edilməsi
  • Mərhələlər üzrə tapşırıqların izlənilməsi
  • Tapşırıqlar üzrə məhsul şəxslərin təyin edilməsi İcra mexanizminə nəzarət

İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ

Professional həllər üçün bizi seçin!

ƏLAQƏ