Gələcək burada!

Caspel REM

Daşınmaz əmlakın idarəsi
  • Daşınmaz əmlakın alqı-satqı, icarə, istismarı və digər xidmətlərin sistemləşdirilmiş şəkildə idarə edilməsi
  • Müvafiq müqavilələrin avtomatlaşdırılması və hesabatlılığı
  • Xidmətlərin vahid hövzədən idarə olunması, mobil tətbiq vasitəsi ilə müştəri və icarədarlarla münasibətlərin tənzimlənməsi

İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ

Professional həllər üçün bizi seçin!

ƏLAQƏ