Gələcək burada!

Caspel HRM

İR proseslərin avtomatlaşdırılması
  • Əmrlərin yazılması
  • Əmək kitabçasının yaradılması
  • Dəvamiyyət jurnalı
  • Məzuniyyətlərin hesablanması
  • Əmək haqqının hesablanması
  • Təşkilati strukturun yaradılmasıHesabatların çıxarılması və s.

İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ

Professional həllər üçün bizi seçin!

ƏLAQƏ