Gələcək burada!

Caspel DMS

Elektron sənəd dövriyyəsi
  • Sənədlərin bölgüsü
  • Sənədlərin təsnifat siyahısı
  • Sənədlərin arxivi
  • Səndlərin icrasına nəzarət
  • Sənədlərin konvertasiyası və s.

İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ

Professional həllər üçün bizi seçin!

ƏLAQƏ