Gələcək burada!

Caspel FAM

Əsas vəsaitlərin idarəsi
  • Əsas vəsaitlərin mədaxili
  • Məxarici və dəyişdirilməsi
  • Əsas vəsaitlərin təmir xərcləri
  • Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi
  • Əsas vəsaitlərin amortizasiyası (vergi və mühasibat uçotu üzrə)

İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ

Professional həllər üçün bizi seçin!

ƏLAQƏ