Gələcək burada!

Caspel WMS

Anbar proseslərinin idarəsi
  • Malların anbara girişi və çıxışı
  • Malların geri qaytarılmasına nəzarət
  • Malların hərəkət tarixi
  • İnventarizasiya
  • Malların birləşdirilməsi və s

İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ

Professional həllər üçün bizi seçin!

ƏLAQƏ