Gələcək burada!

Dövlət Vergi Xidməti

Layihə çərçivəsində növbəti işlər icra edilmişdir:

  • Fəlakətədavamlı rezerv mərkəzinin yaradılması,
  • Statistik məlumatların monitorinqi və toplanması üzrə mərkəzləşdirilmiş sistemin yaradılması,
  • Ölkə üzrə bütün mərkəzi terminallara fiber-optik kabellərin çəkilməsi,
  • Şamaxı şəhərində təlim mərkəzinin yaradılması.

İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ

Professional həllər üçün bizi seçin!

ƏLAQƏ