Gələcək burada!

Milli İncəsənət Muzeyi

Layihə çərçivəsində növbəti işlərin icrası təmin edilmişdir:

  • Muzeyin bütün otaqlarında səsli xəbərdarlıq və ucadandanışan rabitə əlaqəsi cihazları quraşdırılmışdır.
  • 20-dən çox otaqda həm muzeyin ziyarətçilərinin, həm də xidmət personalının bu otaqlara girişinə nəzarət etmək üçün kodlu qıfıl sistemi və videomüşahidə sistemləri quraşdırılmışdır.
  • Əsas enerji təchizatı xəttinin sönməsi və yaxud sıradan çıxması hallarında bütün elektron sistemlərin normal rejimdə işləməsini təmin etmək üçün fasiləsiz qidalandırma sistemi qurulmuşdur.

İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ

Professional həllər üçün bizi seçin!

ƏLAQƏ