Gələcək burada!

"Yelo Bank" ASC

"Oracle Database Enterprise ed ition-Processor Perpetual" lisenziyası və texniki dəstək Oracle Database müxtəlif platformalarda əlçatana olan Oracle verilənlər bazalarının ən yeni nəsil həllidir.

Bu gün bu həll 500 yeni alət təqdim edir ki, bunların içində bulud məkanında eyniləşdirmə prosesini asanlaşdıran, eləcə də bir neçə verilənlər bazalarının bir mənbədən idarə olunması imkanı verən yeni arxitekturanı qeyd etmək olar. Həllin tərkibinə Big Data tranzaksiyalarının emalı və verilənlərin saxlanılması üzrə ən mürəkkəb tələblərin idarə olunmas üçün kompleks fuksiyalar daxildir.

İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ

Professional həllər üçün bizi seçin!

ƏLAQƏ