Gələcək burada!

Biznesin avtomatlaşdırılması

Biznes və Sənaye proseslərinin avtomatlaşdırılması xidmətinə növbəti proqram həlləri daxildir:

  • İR proseslərin avtomatlaşdırılması
  • Elektron sənəd dövriyyəsi
  • Anbar proseslərinin avtomatlaşdırılması
  • Müştəri əlaqələrinin idarə edilməsi
  • Əsas vəsaitlərin idarə edilməsi
  • Tapşırıqların idarə edilməsi sistemi
  • Daşınmaz əmlakın idarə edilməsi
  • Məlumat elektron idarə etmə

İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ

Professional həllər üçün bizi seçin!

ƏLAQƏ