Gələcək burada!

Şəbəkə həlləri

Strukturlaşdırılmış kabel şəbəkələri, Lokal şəbəkələr, Korporativ şəbəkələr, Fiberoptik kabel şəbəkələri, Zəif axın şəbəkələri üzrə:

 • Layihələndirilmə
 • Şəbəkələrin çəkilməsi
 • Şəbəkələrin səyyar laboratoriyalar vasitəsi ilə test olunması
 • Şəbəkələrin servisi
Rabitə həlləri üzrə:

 • WIFI şəbəkələrinin yaradılması
 • WIFI şəbəkələrinin monitorinqi
 • Radio-rele xəttlərinin qurulması və istismarı
 • Dayanıqlı internet xitmətinin göstərilməsi
"IP" telefoniya:

 • Rəqəmsal avtomatik telefon stansiyaları vasitəsi ilə yerli və korporativ telefon rabitəsi xidmətlərinin təqdim edilməsi
Monitorinq mərkəzləri

 • Hakimiyyət və icra orqanları üçün Situasiya mərkəzlərinin yaradılması
 • Fövqəladə idarə etmə mərkəzlərinin yaradılması
 • Mərkəzi tapşırıq məntəqələrinin yaradılması
 • Monitorinq və dispetçer otaqlarının yaradılması

İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ

Professional həllər üçün bizi seçin!

ƏLAQƏ