Gələcək burada!

İKT Monitorinq və Layihələndirmə

İKT Monitorinq

  • Müəssisələrin bütün İKT parkının monitorinqi
  • İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə kompleks monitorinq
  • Şəbəkə və mühəndis infrasturkturunun monitorinq

Layihələndirmə

  • İKT infrastrukturunun texniki tələblərinin formalaşdırılması
  • Sifarişçinin texniki tələblərinin toplanılması və analiz
  • Layihənin texniki tapşırığının işlənib hazırlanması

İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ

Professional həllər üçün bizi seçin!

ƏLAQƏ